Reisikindlustuse kaitse kehtivus koroonaviiruse korral

18.03.2020

Tavapäraselt on epideemia tõttu tekkinud kahjude hüvitamine reisikindlustuses välistatud. Ifi reisikindlustus katab siiski juhtumid, mis on seotud juba reisil oleva kliendi haigestumise või koju tagasipöördumisega.

Oluline on eristada olukorda, kus kindlustatu viibib juba reisil, olukorrast, kus reis ei ole veel alanud.

Reis on juba alanud ja olete Eestist lahkunud

Olles juba välisriigis hetkel, kui reisi sihtkohas või teel läbitavas piirkonnas kuulutatakse välja epideemiapuhang või sellega seotud eriolukord, hüvitab If reisitõrke kindlustuse alt (Reisi poolelijäämine evakueerimise tõttu) täiendavad lisakulud transpordile ja majutusele Eestisse tagasi pöördumiseks.

Samuti hüvitatakse kulutused meditsiiniabile , kui eelnimetatust tulenevalt tekib meditsiiniabi vajadus. Nimetatud kaitse kehtib 14 päeva jooksul olukorra välja kuulutamisest. Eriolukordadega seoses muid kulusid ei hüvitata.

Mõned näited peamistest küsimustest:

1. Soovin pöörduda Eestisse tagasi. Koroonaviiruse tõttu on plaanitud lend (või muu transpordivõimalus) tühistatud. Pean soetama uued (lennu)piletid. Kas kindlustus hüvitab uute piletite kulu?
Kui kindlustus on sõlmitud enne lennu tühistamist ning lahkusite Eestist enne Välisministeeriumi poolt antud soovitust reisi piirkonda vältida, siis kindlustuskaitse kehtib. If hüvitab uute piletite kulu. Kui vajate reisil lisamajutust, siis hüvitab If ka majutuskulud kokku kuni reisitõrke kindlustussummani.

2. Olen välisriigis ja vajan meditsiiniabi (sh koroonaviiruse tõttu). Kas minu meditsiiniabi kindlustuskaitse kehtib?
- Kui lahkusite Eestist enne Välisministeeriumi poolt antud soovitust reisi piirkonda vältida, siis kindlustuskaitse kehtib.

- Kui aga lahkusite Eestist pärast Välisministeeriumi hoiatust reisipiirkonda vältida, siis koroonaviirusega seotud haigestumise meditsiiniabi kulud hüvitamisele ei kuulu.

3. Soovin pöörduda Eestisse tagasi. Koroonaviiruse tõttu olen välisriigis karantiinis ja riigist välja sõita ei saa. Kas minu kindlustuskaitse kehtib?
Kui lahkusite Eestist enne Välisministeeriumi soovitust reisi piirkonda vältida, siis kindlustuskaitse kehtib ning transpordi ja majutuse lisakulud kuuluvad hüvitamisele kuni reisitõrke kindlustussummani.

Juhul kui vajate meditsiiniabi, hüvitame ka need kulud, sh koroonaviirusesse haigestumisega seotud meditsiiniabi kulud.

Juhul kui olete välisriigis ja Teie reisikindlustuse lepingu periood on lõppenud, siis võtke palun meiega ühendust telefonil +372 777 1211.

Kui lahkusite Eestist pärast Välisministeeriumi hoiatust reisipiirkonda vältida, siis koroonaviirusega seotud haigestumise meditsiiniabi kulud hüvitamisele ei kuulu. Samuti ei kuulu hüvitamisele reisitõrkest tulenevad kahjud.

4. Olen välismaal ning hoolimata Välisministeeriumi soovitusest otsustan jääda välisriiki pikemaks. Kas minu olemasoleva reisikindlustuse kindlustuskaitse kehtib? Millistel alustel kehtib kindlustuskaitse siis, kui pean välismaal viibimise ajal kindlustust pikendama?

Kui lahkusite Eestist enne Välisministeeriumi soovitust reisi piirkonda vältida, siis olemasolev kindlustuskaitse kehtib ning transpordi ja majutuse lisakulud kuuluvad hüvitamisele kuni reisitõrke kindlustussummani.

Juhul kui vajate meditsiiniabi, hüvitame olemasoleva kindlustuskaitse alusel ka need kulud, sh koroonaviirusesse haigestumisega seotud meditsiiniabi kulud.

Juhul kui olete välisriigis ja Teie reisikindlustuse lepingu periood on lõppenud, siis võtke palun meiega ühendust telefonil +372 777 1211.

Juhime tähelepanu, et uue lepinguga praegu reisitõrke kindlustuskaitset ei pakuta, samuti ei kehti meditsiiniabi kaitse koroonaviirusega seotud kulutuste korral sh. diagnostika, ravi, koju toomine jms.

Reis ei ole veel alanud ja olete Eestis

If Kindlustus soovitab võimalike reisiplaanide puhul jälgida Välisministeeriumi soovitusi.
Olukorras, kus Välisministeerium on andnud ametliku soovituse mõnda konkreetsesse piirkonda minemist vältida, soovitame pöörduda oma reisiteenuse pakkuja või konkreetsete teenuste osutaja poole (nt lennufirma, majutusasutus) , et võimaliku tühistamise või muutmise soovide osas läbi rääkida.

Mõned näited peamistest küsimustest:

1. Minu reis ei ole veel alanud. Koroonaviiruse tõttu on reis (sh lend) tühistatud. Kas minu reisitõrke kindlustuskaitse kehtib?
Seoses koroonaviiruse kiire levikuga on paljud riigid oluliselt piiranud välismaalaste ning ka oma kodanike liikumist. Paljudesse riikidesse ei ole välismaalastel võimalik siseneda. See on omakorda toonud kaasa lendude ja ka laeva-, bussi- ning rongireiside tühistamise, mille põhjuseks on koroonaviirusest põhjustatud eriolukord.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 p 7 kohaselt on epideemia nakkushaiguse puhang, mis nõuab nakkustõrje meetmete laiaulatuslikku rakendamist.

Kuivõrd koroonaviiruse COVID-19 levik ja selle piiramiseks eri riikides rakendatavad meetmed on laiaulatuslikud, on tegemist epideemiaga.
Kui reis jääb ära epideemia tõttu, siis reisikindlustuse tingimuste kohaselt kahjud hüvitamisele ei kuulu. Seda ka juhul, kui esineb mingi täiendav põhjus (näiteks klient on haigestunud juba Eestis olles).

Tühistatud lennu- või laevareisi piletite vahetamise või hüvitamise küsimuses soovitame seetõttu pöörduda vastava lennu- või laevafirma poole, lahendamaks ära jäänud reisi võimaliku edasilükkamise või piletite hüvitamise küsimust.
Tarbija õiguste kohta reisi ära jäämise korral leiate infot Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt.

2. Minu reis ei ole veel alanud. Lennureis toimub hoolimata koroonaviiruse laialdasest levikust. Olen haige, ei saa lennule minna. Kas reisikindlustus hüvitab kahjud?
Kahjud hüvitatakse vastavalt juhtumi asjaoludele ja kindlustustingimustele. Sel juhul on vajalik kindlustusele esitada nõutavad dokumendid ning iga juhtum vaadatakse eraldi läbi. Kui lennureis toimub, kuid reisija haigestub ega saa reisist osa võtta, hüvitab kindlustus tekkinud kahjud vastavalt lepingule.

Kas saab taotleda raha tagasi reisikindlustuse maksete eest?

Kui Teie tulevikku planeeritud reis tühistatakse või Te ei saa reisile minna, siis enne reisi algust on võimalik reisikindlustus lõpetada ja raha tagasi saada. Teil on võimalik taotleda raha tagasi meie kodulehel (link) või telefoni teel +372 777 1211.

Reisikindlustuse müük alates 13.03.2020 kell 15.00

Tulenevalt koroonaviiruse levikuga seotud reisipiirangutest peatas If Kindlustus ajutiselt alates 13.03.2020 kl 15.00 reisitõrke kindlustuskaitse müügi kuni olukorra lahenemiseni.